Trenutni broj

Časopis / Trenutno izdanje
Volume 8, Issue 1 (2018)

Indeks sadržaja
Članci

Relationship of Body Mass Index and Cardiorespiratory Fitness With Metabolic Syndrome Risk in Adolescents
     Abdullah Al Hazmy, Muchsin Doewes, Noer Rachma, Agus Kristiyanto
5-11
PDF
Structure of Situation Motor Stereotips of Karate Competitors and Karate Representatives
     Elena Soklevska Ilievski, Egzon Shala, Zarko Kostovski
12-18
PDF
Akutni efekti fizioloških indikatora zamora na brzinu motorne reakcije kod karatista različitog takmičarskog nivoa
     Jasmin Bilalić, Osmo Bajrić, Osman Lačić, Tarik Huremović, Džemal Huremović
19-27
PDF
Validacija skale namenjene proceni kvaliteta života osoba sa lumbalnim sindromom
     Milan Nešić, Romana Romanov, Tatjana Jezdimirović, Josip Lepeš, Slobodan Andrašić
28-41
PDF
Analiza razlika u brzini plivanja kraul tehnikom između plivača i vaterpolista
     Edin Mirvić, Senad Bajrić, Osmo Bajrić, Milomir Trivun
63-71
PDF
Relacije morfoloških karakteristika i aerobne izdržljivosti fudbalera različitih uzrasnih kategorija
     Vladan Pelemiš, Darijan Ujsasi, Danica Džinović, Dušan Josić
77-85
PDF
Stanje kičmenog stuba dečaka adolescentnog uzrasta različitog stepena fizičke aktivnosti
     Zoran Milić, Darijan Ujsasi, Aleksandar Miletić, Milan Cvetković, Mladen Brnić
86-95
PDF
Posjedovanje predispozicija za uspješnost obavljanja menadžerskih poslova u sportu
     Branimir Mikić, Izet Banda, Božo Vuletić, Asim Bojić, Semir Bojić
96-100
PDF
Pilates u treningu plesača sportskog plesa
     Adriana Ljubojević, Nikolina Gerdijan, Sebić Lejla, Karalić Tamara
101-109
PDF