VII Međunarodna konferencija

Sedma međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje" održaće se 10.3.2017. godine u organizaciji Panevropskog univerziteta ''Apeiron'' Banja Luka i njegovih članica Fakulteta sportskih nauka i Fakulteta zdravstvenih nauka.

Tematske oblasti konferencije su: Predškolsko vaspitanje u funkciji razvoja djece, Savremeno školsko fizičko vaspitanje u funkciji pravilnog rasta i razvoja djece i omladine, Savremeno fizičko vaspitanje i zdravlje mladih, Studentski sport kao faktor zdravog življenja, Sport u funkciji rekreacije građana - stanovništva i zdravlja,

Sportsko - rekreativne aktivnosti kao faktor borbe protiv stresa, Primjena sportsko-rekreativnih aktivnosti u promjeni načina života ljudi, Moderne sportsko-rekreativne aktivnosti (fitnes, ekstremni sportovi i dr.) i zdravlje vježbača, Korektivna gimnastika i kineziterapija u otklanjanju posturalnih poremećaja, Sport osoba sa posebnim potrebama u funkciji osposobljavanja za život i rad, Sport invalida kao faktor zdravlja i resocijalizacije, Vrhunski sport i zdravlje i ostale aktuelne teme vezane za sportske nauke i zdravlje.

Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.

Za više detalja posjetite stranicu:
Poziv za učešće na VII međunarodnoj konferenciji "Sportske nauke i zdravlje"
.

Kategorija: 

Održan VI naučni skup “Sportske nauke i zdravlje”

MINISTARSTVO KONFERENCIJU KATEGORISALO KAO NAUČNI SKUP SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Šesta međunarodna naučna konferencija ”Sportske nauke i zdravlje“ održana je u petak, 11. marta ove godine.
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske Konferenciju je uvrstilo u rang listu kategorisanih skupova kao naučni skup sa međunarodnim učešćem.

Preko 150 naučnih radnika iz Srbije, Rusije, Hrvatske, Makedonije, Češke, Mađarske, Kazhstana i Crne Gore sa 59 naučnih i stručnih radova dalo je doprinos aktuelnim temama u oblasti sporta i zdravlja.
Prof.dr Franja Fratrić u uvodnom izlaganju govorio je o “Stresu, mentalnoj snazi i adaptacionom ciklusu u sportskom treningu”.
Takođe, jedan od uvodničara Konferencije, Miodrag Kastratović, član Komiteta svjetske plesne organizacije za ples osoba sa posebnim potrebama, rekao je da su konferencije ovog tipa veoma važne, s obzirom na to da se pojedinačnim rješenjima dolazi do bitnih zajedničkih zaključaka kako poboljšati kvalitet života. Auditorijumu je izložio referat pod nazivom “Primjena  jednostavnih plesnih i „muzičkih“ slika u cilju poboljšanja motoričkih sposobnosti osoba sa posebnim potrebama”. Doc.dr Marko Stojanović govorio je o temi “ Dobrobiti treninga snage za žene treće životne dobi”.
Konferencija je namijenjena profesorima fizičke kulture, sportskim trenerima, ljekarima, pedagozima, psiholozima, sportskim organizacijama, sportskim menadžerima i drugim stručnjacima, koji su vezani za oblasti iz sporta i zdravstva.
Ove godine pokrovitelji su Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.
Suorganizatori naučnog skupa su Nacionalni pedagoški univerzitet iz Kazahstana, Pedagoški univerzitet Lipeck iz Rusije, Visoka strukovna škola za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad i Sportska akademija Gerlev, Danska.

- Upućujemo sve pohvale Konferenciji koja se bavi pitanjem osoba sa invaliditetom, koje zaslužuju posebnu osjetljivost svakog demokratskog društva, naglasio je zamjenik ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, doktor Milan Latinović, koji je otvorio skup. Dodao je i to da je, danas, kada su sportski rezultati i takmičenja podignuti na jedan viši nivo, gdje se traže veći fizički napori koji mogu biti opasni po zdravlje, vrlo važan naučni pristup i mišljenje stručnjaka, te da iz ovih razloga Ministarstvo podržava diskusiju na nivou koji nudi ova Konferencja.

Doc.dr Velibor Srdić, prodekan Fakulteta sportskih nauka rekao je da su naučna i stručna saopštenja pokazala sinergiju medicinskih, zdravstvenih i sportskih nauka sa ciljem da se današnjem čovjeku pomogne u kvalitetnijem koncipiranju filozoije života u kojoj čovjek treba da koristi svoje „kretne“ resurse radi očuvanja zdravlja.

- Istraživanja su ukazala na to da se sportsko – rekreativnim sadržajima mogu rješavati mnogi zdravstveni poremećaji, ali i preventivno djelovati na iste, poručio je prodekan.
Panevropski univerzitet dva puta godišnje izdaje i međunarodni časopis „Sportske nauke i zdravlje“koji je indeksiran u više međunarodnih citatnih baza.

Banja Luka, 11. mart 2016. godina
Služba za odnose sa javnošću


Kategorija: 
Prijavi se na Sportske nauke i zdravlje RSS