Primjena funkcionalnog treninga u vrhunskom sportu i rekreaciji

Volume 6, Issue 2 (2016)

Primjena funkcionalnog treninga u vrhunskom sportu i rekreaciji
Branimir Mikić, Osmo Bajrić, Nedeljko Stanković, Vladimir Ivanek, Zoran Petrović
Apstrakt: 
Cilj rada je primjenom anketnog upitnika utvrditi mišljenje trenera o mogućnostima i efikasnosti primjene funkcionalnog treninga u vrhunskom sportu i rekreaciji. Kako bi se dobili relevantni podaci o značaju funkcionalnog treninga u vrhunskom sportu i rekreaciji, anketa je provedena na uzorku koji se sastojao od 25 trenera različite uzrasne dobi, spola, grane sporta i sportskog staža. Rezultati ankete pokazali su kako funkcionalni trening spada među najpopularnije sisteme treninga u vrhunskom sportu i rekreaciji, te da ga treneri u značajnoj mjeri koriste u svom praktičnom radu. Prema mišljenju anketiranih trenera za funkcionalni trening je najvažnije naglasiti kako se on temelji na vježbama koje obuhvataju cijelo tijelo i pri tome dolazi do aktivacije više mišićnih grupa u trenutku samog izvođenja. Funkcionalni trening utiče na razvoj motoričkih sposobnosti kao što su jakost, snaga, koordinacija, ravnoteža, fleksibilnost, brzina, mišićna izdržljivost. Također, treneri su mišljenja da funkcionalni trening značajno utiče i na razvoj energogenih sistema (fosfatni, glikolitički i aerobni), smanjenje masnog tkiva (potkožnog i visceralnog), toniziranje i uvećanje mišićne mase, subjektivnog osjećaja moći i regulisanje nivoa stresa.
Ključne riječi: 
funkcionalni trening, sport, rekreacija, primjena, anketa
Puni tekst: 
PDF
Reference: 
 • Bonacin, D. (2009). Uvod u kvantitativne metode. Travnik: Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku.[In Croatian]
 • Boyle, M. (2003). Functional training for sport. Champaign,II.: Human Kinetics.
 • Brown, L. E., Ferrigno, V., & Santana, J. C. (2004). Brzina, agilnost, eksplozivnost. Zagreb: Gopal.[In Croatian]
 • Collins, A. (2012). The complete guide to functional training. A&C Black.
 • Đurković, N. (2011). Funkcionalni trening - najbolji mogući trening za ono što vas čeka u realnom životu.Retrieved August 03, 2016,from http://sportfitnessaveti.blogspot.ba/2011/01/funkcionalni-trening.html [In  Serbian]
 • Gambetta,V. (1998). The Gambetta System.Inc.Sarasota, Florida: Gambetta Sports Training System.Jadrijević – Tomas, S. (2015). Teretana vam je dosadna – probajte funkcionalni trening. Retrieved August 03, 2016, fromhttp://www.adrenalin. hr/ostalo/programi-za-vjezbe/teretana-vam-je-dosadna-probajte-funkcionalni-trening/[In Croatian]
 • Jurak, I. (2015). Funkcionalni trening kao prevencija i rehabilitacija. Retrieved August 03, 2016, from http://blue-gym.com/savjeti-strucnjaka/funkcionalni-trening/223-funkcion... [In Croatian]
 • Mikić, B. (1999). Kondicijska priprema karatista i boksera. Tuzla: Filozofski fakultat Univerzitata u Tuzli.[In Bosnian]
 • Mikić, B., &Bašinac, I. (2014). Kondicijska priprema. Travnik: Univerzitet u Travniku. [In Bosnian]
 • Mikić, B., &Bjeković, G. (2006). Biomehanika sportske lokomocije. Istočno Sarajevo: Fakultet fizičke kulture. [In Bosnian]
 • Mlinarić, M. (2012). Funkcionalni trening.In I. Jukić, C. Gregov, S. Šalaj, L. Milanović, & V. Wertheimer (Ed.),Kondicijska priprema sportaša2012 (Specifična kondicijska priprema). Zagreb, Croatia: HKS. [In Croatian]
 • Santana, J. C. (2002). The Essence of Band und Pulley Training Companion Guide. Montrose, CA: Optimum Performance Systems. Tomljanović, M., Spasić, M., Gabrilo, G., Uljević, O., & Foretić, N. (2011). Efekti 5-tjednog funkcionalnoga i tradicionalnoga treninga s opte-rećenjem na antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti. Kineziologija, 43(2), 145-154.[In Croatian]