Newsletter of the Sports Science and Health

Sportske nauke i zdravlje - Četvrti poziv

ORGANIZATORI:

Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ Banja Luka
(Fakultet sportskih nauka, Fakultet zdravstvenih nauka)         

Test

ORGANIZATORI:

Panevropski univerzitet ’’Apeiron’’ Banja Luka
(Fakultet sportskih nauka, Fakultet zdravstvenih nauka)         

Januarski Newsletter

Poštovani/a,
Želimo da Vas podsjetimo na našu 8. međunarodnu naučnu konferenciju “Sportske nauke i zdravlje” koja će se održati 16.03.2018. godine na Fakultetu sportskih nauka i  Fakultetu zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta ‘’Apeiron’’, Banja Luka, Ulica Pere Krece 13. Ujedno Vas želimo obavijestiti da smo pored ranije navedenih tematskih oblasti konferencije, naknadno uvrstili i sljedeće oblasti:

Prijavi se na RSS - Newsletter of the Sports Science and Health