Uvodničari na plenarnoj sesiji

Poštovani
Velika nam je čast i zadovoljstvo predstaviti vam uvodničare na našoj 7. Međunarodnoj naučnoj konferenciji „Sportske nauke i zdravlje“, koja će se održati 10.03.2017. godine na
Panevropskom Univerzitetu „Apeiron“ u Banja Luci.


Uvodničari na plenarnoj sesiji su:
  • Prof. dr. Saša Pantelić, Fakultet Sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, koji će govoriti na temu „Zdravstveni fitness i nivo uhranjenosti djece“.
  • Drugi uvodničar, prof. dr. Damir Marjanović, Internacionalni univerzitet Burch,  koji će govoriti na temu „Sportska genetika između teorije i prakse“.
  • Treći uvodničar je prof. dr. Marko Badrić, Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, koji će govoriti na temu „Analiza kurikuluma tjelesne i zdravstvene kulture“.


Sa poštovanjem,
Predsjednik Organizacionog odbora
Doc.dr Velibor Srdić

Kategorija: