Produženje termina za prijavu radova do 06.03.2018

Želimo Vas obavijestiti da smo zbog molbi naših kolega/ca koji nisu uspjeli poslati kompletne radove za našu 8. konferenciju “Sportske nauke i zdravlje” do 01.03.2018, odlukom organizacionog odbora konferencije produžili rok za prijavu i slanje radova do 06.03.2018 godine.

Molimo uvažene kolege/ce da ispoštuju ovaj rok.

Da vas podsjetimo još jednom da će 8. konferencija “Sportske nauke i zdravlje” biti održana 16.03. 2018. godine na Fakultetu sportskih nauka Panevropskog Univerziteta “Apeiron”, Banja Luka, Ul. Pere Krece 13.

Prijave radova:
Radove slati na adresu isključivo putem e-maila: siz-au.com najkasnije do 06. 03. 2018. godine (radovi poslani nakon naznačenog datuma neće biti uvršteni u program konferencije). Za učešće na konferenciji, autor može prijaviti najviše dva rada u svojstvu autora ili koautora. Na jednom radu mogu biti prijavljeni najviše jedan autor i tri koautora.

Više informacija i uputstva autorima za učešće na konferenciji u drugom pozivu.

Brojevi kontakt telefona: +387 65 310 686 Srboljub Vuković
E-mail adresa: siz-au.com

Banja Luka, 01.03.2018. godine
Srdačan i sportski pozdrav,

Predsjednik Organizacionog odbora
Prof. dr Velibor Srdić